Cliëntenraad

Cliëntenraad

Spathodea kent een eigen cliëntenraad (CR). De cliëntenraad is er voor de cliënten van Spathodea en behartigt belangen voor onder meer:
• maaltijdvoorziening
• veiligheid, gezondheid en hygiëne
• kwaliteit van de zorg en dienstverlening
• recreatiemogelijkheden en ontspanning
• huisregels
• geestelijke verzorging
• lokale nieuw- en verbouwplannen

Voor de eerste zes onderwerpen hebben de cliëntenraden verzwaard adviesrecht. Dit betekent dat het locatiemanagement niet zomaar een besluit mag nemen dat afwijkt van het advies van de cliëntenraad. De raad vergadert gemiddeld één keer per maand met de wijklocatiemanager. Vanuit elke lokale cliëntenraad is één lid afgevaardigd naar de centrale cliëntenraad, die de belangen van alle cliënten van Zorggroep Charim behartigt.

De periodieke verslagen en actuele informatie vanuit de clientenraad kunt u op deze pagina downloaden.

De cliëntenraad heeft iedere eerste vrijdag van de maand van 10.30-11.30 uur spreekuur in de Tamarinde. Bewoners van Spathodea kunnen daar dan terecht met vragen en opmerkingen.


Naam:
mevrouw L. Ruyssenaars
Functie: voorzitter en afgevaardigde centrale cliëntenraad
Lid sinds: begin 2014


Naam
: de heer C.K. Winia
Functie: secretaris
Lid sinds: oktober 2016


Naam:
de heer M.W. van Rijkom
Functie: lid
Lid sinds: begin 2014

Naam: mevrouw E. van den Brink-van Soest
Functie: lid
Lid sinds: begin 2014

 

 


Naam:
mevrouw E. Gaasbeek-de Bruin
Functie: lid
Lid sinds: begin 2014

 


Naam:
mevrouw J. van Eck
Functie: lid
Lid sinds: augustus 2015


Naam:
mevrouw M.J.B. Poulissen
Functie: lid
Lid sinds: juni 2015