Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging

In Spathodea is er een geestelijk verzorger. Hij is op donderdagochtend beschikbaar om met de bewoners in gesprek te gaan. Zo’n gesprek kan over geloofsvragen gaan, maar ook over andere thema’s:

* Levensverhaal
* Emoties en vragen rondom ziekte, afhankelijkheid
* Begeleiding rondom verlies
* Begeleiding bij het naderend levenseinde

De geestelijk verzorger bezoekt bewoners op eigen initiatief, na overleg met de zorgmedewerkers, maar ook nadrukkelijk op verzoek van de bewoners. Iedere zorgbewoner mag een beroep doen op de geestelijk verzorger, ongeacht achtergrond. De geestelijk verzorger kan bewoners ook helpen om contact te leggen met de geloofsgemeenschap waar zij zich verbonden mee weten.

In Spathodea zijn er ook pastorale vrijwilligers actief die op bezoek gaan bij bewoners.

Dienst van Woord en Gebed
Eén keer in de twee weken (op donderdag) vindt de dienst van Woord en Gebed plaats in de  Tamarinde. Deze dienst lijkt op een reguliere kerkdienst en wordt georganiseerd in samenwerking met de plaatselijke PKN. Deze dienst begint om 15.30 uur.

Als de bewoners een kerkdienst willen volgen via een kerktelefoonaansluiting, dan kunnen zij dit regelen bij hun eigen kerkelijke gemeente. Deze kosten komen voor eigen rekening. In de Tamarinde wordt tweemaal per maand op vrijdagmiddag ‘Wij luiden de zondag in’ gehouden. Dit wordt geleid door een pastoraal medewerker.

Bijbelkring
Eén keer in de maand, op donderdagochtend (vanaf 10.30 uur) is er Bijbelkring in Spathodea. Deze bijeenkomst vindt plaats in de bibliotheek.

Uitvaarten
De geestelijk verzorger is beschikbaar om uitvaarten te leiden. Hier zijn kosten aan verbonden. 

Herdenkingsbijeenkomst
Ieder jaar gedenken wij tijdens een herdenkingsbijeenkomst de bewoners die overleden zijn.